Så går det till att ombilda

En bostadsrättsombildning startar antingen med ett intresse från de boende i en fastighet eller med ett erbjudande från hyresvärden.

Steg 1: Bilda en förening. För hyresgäster som är intresserade av att äga sina bostäder är det första steget att bilda en intresseförening (bostadsrättsförening). För att göra det behöver ni vara tre personer. När föreningen är registrerad kan det vara dags att kontakta en bostadsrättskonsult.

Är du osäker på hur man gör för att bilda en förening eller vill du bara ha ett bollplank? Kontakta oss, så hjälper vi till även med detta första steg. Vi lotsar er snabbt och enkelt fram och vet vad som gäller för olika typer av fastigheter.

Steg 2: Intresseanmälan.Lämna in en intresseanmälan till Lantmäteriet. När den är inlämnad kan inte fastighetsägaren sälja till någon annan. Intresseanmälan innebär inte att ni förbinder er att köpa utan markerar bara att ni är intresserade av att utreda möjligheten.

Steg 3: Förhandling. Förhandla om priset. Ibland tar fastighetsägaren initiativet och ibland är det upp till hyresgästerna att ta första steget.

Steg 4: Besiktning.Innan ett köp kan bli aktuellt måste ni besiktiga fastigheten. Efter besiktningen får ni en beskrivning av skicket och vilka underhållsåtgärder som behöver göras på kort och lång sikt.

Steg 5: Ekonomisk kalkyl. Nu kan ombildningskonsulten göra en preliminär ekonomisk kalkyl där ni kan se vad era lägenheter kommer att kosta om ni köper dem. Kalkylen presenteras på ett möte som alla hyresgäster bjuds in till.

Steg 6: Personlig intresseanmälan. Alla hyresgäster som är intresserade av att köpa lämnar in en intresseanmälan. Anmälan är inte bindande, men det är viktigt att så många som möjligt lämnar in en intresseanmälan för att ombildningsprocessen ska kunna fortsätta.

Steg 7: Ekonomisk plan och bankkontakter. Nu kan en komplett ekonomisk plan tas fram av konsulterna. Den ska godkännas av intygsgivare som Boverket. Den ekonomiska planen ska också registreras hos Bolagsverket. Det börjar även bli hög tid för de boende och föreningen att upprätta bankkontakter,  m man inte redan gjort det.

Steg 8: Köpstämma. Nu börjar det brännas. Det är dags för föreningen att kalla till en köpstämma. På stämman behöver två tredjedelar av hyresgästerna rösta för en ombildning. Att rösta ja på stämman är inte bindande för ett köp. Den som vill bo kvar i hyresrätt kan rösta för en ombildning, men avstå från att köpa sin lägenhet.

Steg 9: Köp och tillträde. Det har blivit dags för köpekontrakt och köpebrev att undertecknas. Föreningen upplåter sedan lägenheterna till hyresgästerna. I samband med detta sista steg får också ombildningskonsulterna betalt för sitt arbete.